Dr. Ali Hilmi Yazıcı ve Veritas Psikiyatri Grubu psikiyatrik tedaviler, bireysel psikoterapiler, aile ve çift psikoterapileri hizmetleri verir.

Bu profesyonel destek hizmetleri uzman hekim yönetiminde sadece uzman psikiyatri doktorları ve uzman klinik psikologlar tarafından gerçekleştirilir. Veritas ruh sağlığında alanında evrensel değerlere bağlıdır. Bu anlamda aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir

  • Veritas Psikiyatri psikiyatri tedavileri ve psikoterapi uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel yöntemleri kabul eder ve uygular.
  • Ruh sağlığı biyolojik, çevresel ve psikolojik etmenlerin etkisinde şekillenir.  Veritas ruh sağlığı desteği verirken bu çok boyutlu yaklaşımla haraket eder. İnsanı içinde bulunduğu sosyal ve kültürel ortamı ile değerlendirir.
  • Hasta ve Danışan mahremiyeti mesleğimizin vazgeçilmez ilkesidir. Reşit olan hastaya ait özel bilgiler ve klinik durumu hakkında üçüncü kişilere asla bilgi aktarılmaz.
  • Veritas ticari kaygılardan uzak kalarak, hastaların tedavilerinde devamlılığın önemini kabul eder. Hasta ya da danışanlarımız uygun gördüklerinde iyileşme süreçlerinin devamı için diğer tüm uzmanlarla, hastalarımızın onayı dahilinde işbirliği içinde olmayı kabul ve taahhüt eder.
  • Veritas hasta ve danışanların değerlerine saygı duyar. Sağlığın önceliği  ve bilimsellik ilkelerinin korunduğu sürece onların alışkanlıkları ve inançlarına tam bir saygı ile yaklaşır.

Veritas Psikiyatri

Vali Konağı Cad. No.8 Kat.5 Bizim Apt
Nişantaşı İSTANBUL

Randevu ve danışma için, bize şimdi ulaşın!

0212 296 55 81

0532 507 45 45

bizedanisin@psikiyatri.co