DR. ALİ HİLMİ YAZICI

Psikiyatri Uzmanı – Kurucu

1969 yılında doğdu. Orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1992’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2 sene kamu hizmetinin ardından 1994-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda psikiyatri uzmanlığı eğitimi aldı.2000-2004 yılları arasında İstanbul’da Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Klinikleri’nde uzman doktor olarak çalıştı. Şizofreni ve antipsikotik ilaçlar konusunda çalışmaları uluslararası bilimsel dergilerde yayınlandı. 2007’de Veritas Psikiyatri’yi kurdu.
Analitik yönelimli kısa psikoterapiler, varoluşçu psikoterapi metotları, bilişsel ve davranışçı psikoterapiler ve bağımlılık özel ilgi alanlarıdır.

Bilge Çakır

Asistan – Sekreter

1969 yılında İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra bankacılık sektöründe ve özel sektörde yönetici asistanı olarak görev aldı. 2005 yılından beri Veritas Psikiyatri ve Beyin Bilimleri’nde çalışmaktadır.