Hakkımızda

—Dr. Ali Hilmi Yazıcı ve Veritas Psikiyatri Grubu psikiyatrik tedaviler, bireysel psikoterapiler, aile ve çift psikoterapileri hizmetleri verir.

Bu profesyonel destek hizmetleri uzman hekim yönetiminde sadece uzman psikiyatri doktorları ve uzman klinik psikologlar tarafından gerçekleştirilir. Veritas ruh sağlığında alanında evrensel değerlere bağlıdır. Bu anlamda aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir

  • Veritas Psikiyatri psikiyatri tedavileri ve psikoterapi uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel yöntemleri kabul eder ve uygular.
  • Ruh sağlığı biyolojik, çevresel ve psikolojik etmenlerin etkisinde şekillenir.  Veritas ruh sağlığı desteği verirken bu çok boyutlu yaklaşımla haraket eder. İnsanı içinde bulunduğu sosyal ve kültürel ortamı ile değerlendirir.
  • Hasta ve Danışan mahremiyeti mesleğimizin vazgeçilmez ilkesidir. Reşit olan hastaya ait özel bilgiler ve klinik durumu hakkında üçüncü kişilere asla bilgi aktarılmaz.
  • Veritas ticari kaygılardan uzak kalarak, hastaların tedavilerinde devamlılığın önemini kabul eder. Hasta ya da danışanlarımız uygun gördüklerinde iyileşme süreçlerinin devamı için diğer tüm uzmanlarla, hastalarımızın onayı dahilinde işbirliği içinde olmayı kabul ve taahhüt eder.
  • Veritas hasta ve danışanların değerlerine saygı duyar. Sağlığın önceliği  ve bilimsellik ilkelerinin korunduğu sürece onların alışkanlıkları ve inançlarına tam bir saygı ile yaklaşır.

Metehan Aykut

 

Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans hayatı boyunca pek çok STK ve gönüllü projelerde çalışıp yöneticilik yaptı. Eğitimi sırasında ulusal çapta dereceleri ve başarıları bulunmaktadır. Aldığı eğitimleri stajlarla güçlendirmiştir. İstanbul Balıklı Rum Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi psikiyatri servislerinde ve özel kliniklerde staj yaptı.

Kariyerine psikolog ve profesyonel yaygın eğitim & deneyimsel öğrenme eğitmeni olarak devam etmektedir. Prof. Dr. Murad Atmaca’dan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Dr. Kahraman Güler tarafından Şema Terapi eğitini ve Dr. Nevin Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Halen Dr. Gökhan Göksu tarafından Cinsel Terapi süpervizyonuna devam etmektedir (CİTEB).

EMDR Terapisi, Aile ve Çift terapisi, Çocuk Merkezli Oyun terapisi, Masal Terapisi, Projektif Testler, Objektif Testler, MMPI Kişilik Testi, Çocuk & Ergenlerde Klinik Görüşme, Travma ve Yas Psikolojisi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu Müdahale Teknikleri, Yaygın eğitim-deneyimsel öğrenme eğitimi, WISC-R Zeka Testi, Terapötik Görüşme Teknikleri, Sanat terapisi & Müzik Terapisi, Yetişkin Psikolojisi Klinik Görüşme Teknikleri eğitimlerini tamamlamıştır.

Veritas Psikiyatride Psikolog olarak görev almaktadır.

Gaini Muratkyzy

Kazakistan uyruklu Gaini Muratkızı 2018 yılından bu yana Türkiye’de eğitim görmektedir. Dokuz Eylül Ün.de psikoloji bölümünde öğrencidir. Ana dili kazakça. Yabancı dil olarak da çok iyi bir derecede Türkçe ve Rusça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.
Halen;
  •     Dokuz Eylül Üniversitesinde psikoloji bölümü öğrencisidir
  •     Veritas psikiyatri merkezinde mesleği ile ilgili STAJ yapmaktadır.
  •     Blog yazarı ve sosyal medya sorumlusu olarak çalışmaktadır.