Psikoloji

Pasif Agresyon Davranışını Değiştirmek

Bu duruma öfkeli iken sözde işbirliği durumu veya uyum içinde başkaldırı ya da iyiliğe bürünmüş düşmanca tutum da denir. 

Pasif saldırganlık, pasif davranış ve saldırgan davranış arasında geçiş yapmaz, daha ziyade ikisinin hem kafa karıştırıcı hem de sinir bozucu olan tek davranışta birleştirir.

Pasif-agresif davranış, gizli öfke duygularını ifade edilmesinin niyetli ve maskeli bir yoludur. Altta yatan öfkeyi bilinç düzeyinde tam farketmeksizin başka bir kişiye karşılık vermek için tasarlanmış çeşitli davranışları içerir. Uzun vadede, pasif saldırganlık kişilerarası ilişkilerde yıkıcı sonuçlar oluşturabilir. Aynı zamanda ilişkileri belirsiz, umutsuz ve işlevisiz hale getirebilir. 

İnsanlar Neden Pasif Agresif Davranışa Yönelirler? 

Pasif saldırganlık, kişinin öfkesini doğrudan ifade etme düşüncesi ile gelişmeye başlar. Pasif-agresif davranışa yönelen kişi, diğer insanların öfkelerini bilmesi durumunda kendi hayatın daha da kötüleşeceğine inanır, bu nedenle öfkesini dolaylı ve şekil değiştirmiş olarak ifade etmeye yönelirler. 
Bir bakma pasif-agresif kişi, başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktan ikincil bir zevk alır.  Bu nedenle bu davranış biçimine kızgın gülümseme denilebilir. 

Pasif-Agresif Davranış Nasıl Dışa Vurur?

 •  Geri çekilme davranışı gösterirler ve somurturlar.
 • Sessiz tutum içine girerler. 
 • Birisi onlara üzgün olup olmadıklarını sorduğunda “İyiyim” ve “Her neyse” gibi kısa, geçiştirici cevaplar verirler.
 • Pasif-agresif olan kişiler sıklıkla öfke duygularını inkâr eder veya bastırırlar.
 • Diğerlerinde küçük küçük ama kronik zedelenmeler yaratırlar.
 • İşbirliğinde açık görünürler ama belli etmeden uyumsuzluklar gösterirler
 • İşleri ertelerler veya verimsiz bir şekilde gerçekleştirler
 • Kaçınma davranışı gösterirler ve ketum olurlar.
 • Doğrudan iletişimden kaçınmak için e-posta, mesajlaşma, sosyal medya ve diğer teknoloji biçimlerini severler.
 • Başkalarına dönük kızgın duygularını onlar üzerine yansıtırlar. 
 • Öfkelerini, başkalarının kendilerine aşırı derecede öfkeli davrandığı mizanseni ile mağdur rolüne bürünürek sorunu karmaşık hale getirirler
 • Sinsice manipülatif ve kontrol edici olurlar
 • Başkalarının öfkelerini sürekli yutmalarına teşvik edip ve sonunda patlamalarına neden olurlar
 •   Değişmek için çok kere sözler verirler.
 • Diğerlerinde duygusal iniş çıkışlara, ani değişikliklere neden oldukları hissini yaratırlar.

Pasif – Agresif Davranış Nasıl Karşılaşılır ve Değişir?

Bu davranış modelini etkili bir şekilde yönetmek ve değiştirmek için, kişi onu erken fark etme, doğal insan eğilimini yansıtmak ve gizli öfkeyi dikkatlice açığa çıkarma becerileriyle donatılmalıdır. 
Bu karmaşık görevleri yerine getirmek için altı aşamalı olumlu yüzleşme süreci geliştirilmiştir. (Long, Long & Whitson, 2018).
Pasif-agresif bir kişi, kurnazlığını ve çabalarını öfkesini gizlemeye ve kontrol dışı tepkileriyle başkalarının öfkesini ifade etmesini sağlamaya yönlendirir.
Olumlu yüzleşme, düşüncelerin, duyguların ve davranışların sorumluluğunu alarak, doğru bir yolla öfkenin azalmasına yardımcı olur. Bu yöntem ile sorun alanları soğuk kanlı ve yansız bir şekilde ele alınmaya çalışılır.
Olumlu yüzleştirme yöntemi pasif-agresif bir çocuk, öğrenci, eş, arkadaş veya iş arkadaşı ile karşılaşan bir yetişkin için eşit derecede etkili bir çözüm yoludur.
Sinir bozucu tartışmalara, bitmeyen çatışma döngülerine ve ilişkilere zarar veren kinayeli kelime savaşlarına kapılmak iyi bir çözüm olmayacaktır.
Bunun yerine olumlu yüzleşme süreci adımlarını uygulamak bireyler için çatışmayı doğru yönlendirme ve problem çözme için elverişli bir çerçeve sunacaktır.
Psk. Nesrin Çalışkan

Hoşuna Gidebilecek Olan Yazılar

Read More