Beden imgesi aynaya baktığımızda kendimizi, bedenimizi nasıl algıladığımızla ilgili bir kavramdır. Etrafımızdakiler tarafından farklı algılanıyor olsak da belirli bir şekilde göründüğümüze ve davrandığımıza dair olan düşüncelerimiz beden imgemizi oluşturur. Beden imgesi, kişinin kendisine dair inançları ve algılarıyla birlikte benlik kavramının önemli bir bileşenidir.  Bedenimizin çekiciliği, sağlığı ve işlevleriyle ilgili algılarımız erken çocukluk döneminden itibaren oluşmaya başlar. Beden imgesi yaşıtlardan ve çevreden gelen geribildirimlerle zaman içerisinde değişir ve gelişir. Mükemmeliyetçilik, eleştirel kişilik özellikleri bedene dair negatif düşüncelerin gelişiminde etkili faktörlerden olabilir.

Toplumda az sayıda kişi televizyonda ya da sosyal medyada görülen güzellik ideallerine sahiptir. Medyadaki güzellik ideallerinin mükemmelliğine sürekli maruz kalmak, kendi fiziksel eksikliklerimizin farkına varmamıza ve gerçekdışı beklentiler geliştirmemize neden olur. Asıl önemli olan beden imgemizin ya da bedenimiz hakkındaki düşüncelerimizin, kendimiz hakkındaki fikirlerimizi nasıl etkilediğidir.

Olumlu Beden İmgesi

Eğer bir kişinin beden imgesi ve gerçeklik uyum gösteriyorsa olumlu beden imgesinin varlığından söz edebiliriz. Bu durumda kişi kilosunu, kıvrımlarından kırışıklıklarına kadar vücut formunu, vücudunun hareketlerini ve fonksiyonunu gerçekle uyumlu olarak algılar, fiziksel yapılarını olduğu gibi kabul eder. Olumlu beden imgesi çok zayıf ya da fit olmak, çekici özelliklere sahip olmak ile ilişkili değildir ve olumlu beden imgesine sahip olmak için belirli fiziksel özelliklere sahip olmak gerekmez. Bu durum sadece görünüşünüz hakkında olumlu duygu ve düşüncelere sahip olmaktır.

Olumsuz Beden İmgesi

Bazı kişiler ise beden imgesi ve gerçeklik arasında kopukluk yaşayabilir. Nasıl göründüğümüz hakkındaki düşüncelerimiz ve gerçekte nasıl göründüğümüz arasındaki fark arttıkça negatif beden imgesi geliştirme eğiliminde oluruz. Çevresel, sosyal ya da sosyal medya örneklerindeki beden imgesi beklentilerine uygun fiziksel görünüme sahip olmadığı hissinin gelişmesi kişide olumsuz beden imgesi oluşmasını pekiştirir. Kişiler kendilerini olduğundan daha da olumsuz değerlendirme eğiliminde olabilirler. Bu negatif algı, davranışlarımızı etkileyerek kişinin kendisine olan güvenini olumsuz etkileyebilir ve sosyal durumlardan geri çekilmesine sebep olabilir.

Aşırı ölçüde negatif beden imgesi kişinin beğenmediği vücut kısımlarıyla ilgili çeşitli obsesif düşünceler geliştirmesine neden olabilir. Bu obsesyonlar ise yeme bozuklukları, depresyon, beden dismorfik bozukluğu ya da tekrarlı estetik bağımlılığı gibi psikiyatrik rahatsızlıklara neden olarak kişinin hayatını olumsuz etkiler. Beden imgesi sorunları hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bir durum olsa da kadınların olumsuz algıları kabul etmesi ve beden imgesi problemlerinin kadınlarda görülmesi daha yaygındır.

Sonuç olarak bedenimizin bize görünme şekli olan beden imgesi kişinin ruh sağlığını etkilerken, ruh sağlından da önemli ölçüde etkilenen bir kavramdır.

 

Yorum Bırak

Your email address will not be published.

Hoşuna Gidebilecek Olan Yazılar

Read More